پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاههای معتبر کشور است که فارغ التحصیلان این دانشگاه از سطح دانش و مهارت بالایی برخوردار هستند. نگارش پایان نامه در این دانشگاه ویژگیهایی دارد که در این مقاله سعی شده است به برخی از آنها توجه شود.

فرم درخواست مشاوره پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

در انجام پایان نامه ارشد و یا انجام رساله دکتری در دانشگاه پیام نور دانشجویان از ابتدای کار با کمک استاد راهنما و مشاور خود اقدام به نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور می کنند.
اولین گام از مراحل نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد پیام نور، انتخاب موضوع مناسب می باشد. گام بعدی نگارش پروپوزال و تصویب آن می باشد و گام سوم نگارش فصول مختلف می باشد که دانشجویان باید متناسب با موضوع خود اقدام به تکمیل این فصول نمایند. این بخش مهمترین قسمت از مراحل انجام پایان نامه می باشد که باید در انجام آن دقت شود.

آیا ارشد فراگیر پیام نور هم پایان نامه دارد؟

در گذشته دانشجویان ارشد پیام نور می توانستند بعد از گذراندن تعدادی واحد از پژوهش محور به  آموزش محور تغییر شیوه دهند. .در پاسخ به دانشجویانی که از بخش آموزش دانشگاه سوال دارند که آیا ارشد فراگیر پیام نور هم پایان نامه دارد؟ می توان گفت که اگرچه بسیاری از رشته‌ های دوره کارشناسی ارشد فراگیر پیام‌ نور پژوهش محور هستند و فقط درصد کمی آموزش محور هستند، ولی با توجه به دستوالعمل های جدید، ارشد فراگیر پیام نور هم پایان نامه دارد، چرا که دانشجویان می‌ توانند در این رشته‌ ها نیز استاد راهنما انتخاب کنند و با آن استاد در ارتباط باشند.
پایان نامه کارشناسی ارشد پیام نور به دو شیوه آموزش محور و پژوهش محور انجام می شود. در شیوه آموزش محور دانشجو می بایست حتماً این درس را انتخاب و پاس کند ولی دانشجویان شیوه پژوهش محور دروسی را جایگزین این درس برای پایان نامه کارشناس ارشد خود می کنند.

راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد پیام نور

برای بسیاری از دانشجویان دانشگاه پیام نور این پرسش مطرح است که پایان نامه چیست؟ به این دوستان باید اینگونه پاسخ دهیم که با استفاده از راهنمای پایان نامه مندرج در پایگاه اینترنت دانشگاه پیام نور می توانند به تمام ابهامات خود پاسخ دهند. راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد پیام نور قواعدی است که دانشجویان ملزم به انجام آن منطبق بر مقررات دانشگاه پیام نور هستند. در نوشتن  پایان نامه ارشد پیام نور: فونت، نحوه منابع نویسی، فهرست نویسی از جمله این قواعد هست. طبق راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد پیام نور، صحافی پایان نامه که در گذشته انجام می گرفته، اکنون به دلیل صرفه جویی در کاغذ نیاز به آن نمی باشد و لوح فشرده(cd) جایگزین صحافی شده است. دانشجویان جهت تسریع بخشیدن به کار تحقیقاتی خود می توانند راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد پیام نور را فقط از سایت دانشگاه پیام نور دریافت نمایند.

 فرمهای مورد نیاز پایان نامه ارشد پیام نور

انواع فرمهای مورد نیاز پایان نامه ارشد پیام نور به شرح زیر می باشد:
فرم پیشنهادی پایان نامه و پروپوزال
فرم گزارش سه ماهه پيشرفت تدوين پايان‌نامه
فرم اعلام کفایت
فرم اعلام زمان جلسه دفاع
فرم تائیدیه مقاله
فرم تکمیل شده مشخصات پرسنلی اساتید
فرم ارزشيابي  و صورتجلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد
فرم کاربرگ شماره (1) به تعداد اساتید راهنما، مشاور و داور  به تفکیک تنظیم و پرینت گرفته می شود.
دانشجویانی که  مقاله علمی پژوهشی ندارند می بایست کاربرگ شماره 2 و دانشجویانی که دارای مقاله هستند، کاربرگ شماره 3 را تکمیل نمایند.
فرم صورتجلسه دفاع در 6 نسخه تنظیم و پرینت گرفته می شود.
فرم گواهی اصالت نشر اثر و حقوق مادی اثر
فرم چکیده پایان نامه
فرم انجام اصلاحات تعیین شده در جلسه دفاع
دانشجویان لازم است جهت دریافت فرمهای مورد نیاز پایان نامه ارشد پیام نور بر روی مطالب مورد نظر در سایت دانشگاه پیام نور کلیک نمایند.

نمره پایان نامه ارشد پیام نور:

بعد از ارائه پایان نامه توسط دانشجو در روز دفاع پایان نامه، نوبت به پایان نامه ارشد پیام نور می رسد، اساتید بعد از مشورت با یکدیگر درباره نمره دانشجو تصمیم می گیرند. درجه بندی نمره پایان نامه ارشد پیام نور با هدف ارتقا کیفیت پایان نامه ها برای دانشجویان انجام می پذیرد. نمره پایان نامه ارشد پیام نور در جلسه از 19 نمره محاسبه می شود و یک نمره دیگر برای دستاوردهای پژوهشی(مقاله یا کتاب) در نظر گرفته می شود. نمره پژوهشی پس از تایید مدیر پژوهش دانشگاه ثبت می گردد.